Det profetiska livet i församlingen - Hans Wolfbrandt

Intervju med Hans Wolfbrandt om det profetiska livet i församlingen. Interview with Hans Wolfbrandt about the prophetic life in the church.